Захарівський професійний ліцей
Лісник. Єгер  Кухар 4 розряду   Тракторист-машиніст  Кравець 4 розряду
 Вівторок, 14.07.2020, 18:09 На сайті встановлено Київський час

З 06 квітня 2020 року, щоранку о 10:00, з понеділка до п’ятниці стартує проект “Всеукраїнська школа онлайн”, у межах якого уроки для учнів будуть транслювати українські телеканали:
• 10-й клас — UA: Перший
• 11-й клас — М1
Також уроки можна буде переглянути на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.
Переглядів: 37 | Додав: sl5742 | Дата: 31.03.2020

1 2 3 »
Меню сайту
Хмара тегів
Навчально виховний процес
Освітня діяльність ліцею здійснюється під керівництвом директора Мартинюка Ігоря Миколайовича , який має вищу освіту, за фахом – інженер-механік.

Заступник директора з навчально-виробничої роботи - Вітюк Ольга Василівна, має вищу освіту, за фахом- викладач математики.
Заступник директора з навчально-виховної роботи - Кобелева Алла Йосипівна, має вищу освіту, за фахом - викладач біології.
Завідуючий відділенням – Гірінков Андрій Олександрович, має вищу освіту, за фахом- інженер-механік.
Старший майстер виробничого навчання - Вітославський Віктор Васильович має вищу освіту, за фахом інженер-механік.
Навчально-виробничий процес в ліцеї здійснюється на основі законів України: "Про освіту”, "Про професійно-технічну освіту”, "Про мови”, "Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ” затвердженого наказом Міністерства освіти України від 30.05.2006 року № 419 та інших нормативно-правових і методичних документів.

Викладання предметів професійно- теоретичної підготовки в ліцеї з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва( категорії «А1», «А2», «В1») ; слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3 розряду; водій автотранспортних засобів ( категорія «С1»)» здійснюється в 4 навчальних кабінетах у ДНЗ «ФПЛ».


Кабінет «Правила дорожнього руху, основи керування автомобілем і безпеки дорожнього руху»


Кабінет «Сільськогосподарські машини»


Кабінет «Трактори»


Лабораторія «Будова та експлуатація вантажних автомобілів»


Машинно-тракторний двір

Викладання предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок в ліцеї з професії «Кравець» здійснюється в 2 навчальних кабінетах ДНЗ «ФПЛ», 1 навчальний кабінет у КВ ДНЗ «ФПЛ» та у 2 майстернях виготовлення одягу ДНЗ «ФПЛ» , 3 майстерні виготовлення одягу у КВ ДНЗ «ФПЛ».


Кабінет «Основи конструювання одягу , обладнання та спеціального малювання»


Кабінет «Технологія виготовлення одягу, матеріалознавство»

Викладання предметів професійно-теоретичної підготовки в ліцеї з професії «Лісник. Єгер» здійснюється в 2 навчальних кабінетах. Для здійснення професійно-практичної підготовки є 1 майстерня, 1 лабораторія.


Кабінет «Ботаніки та ґрунтознавства, лісового
господарства та лісової таксації, організації та
технології лісогосподарського виробництва,
лісокористування з основами деревознавства»


Лабораторія «Березовий гай»


Учні під час виробничого навчання

Викладання предметів професійно - теоретичної та професійно-практичної підготовок в ліцеї з професії «Кухар» здійснюється в 2 навчальних кабінетах та кухні-лабораторії.


Кабінет "Устаткування підприємств харчування, організації обслуговування"


Кабінет «Технологія приготування їжі, санітарії, гігієни та фізіології харчування»


Кухня - лабораторія

Для здійснення професійно-теоретичної підготовки в Красноокнянському відділенні ДНЗ «ФПЛ» з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» є 3 навчальних кабінети. Для здійснення професійно-практичної підготовки є 1 лабораторія , 1 майстерня.


Майстерня «Електромонтажна»


Кабінет «Електроматеріалознавства,електротехніки»

Для здійснення професійно-теоретичної підготовки в Красноокнянському відділенні ДНЗ «ФПЛ» з професії «Маляр; Штукатур» є 2 навчальних кабінета. Для здійснення професійно-практичної підготовки є 1 майстерня.

Викладання предметів загальноосвітньої підготовки здійснюється в 12 кабінетах ДНЗ «ФПЛ».


Кабінет «Українська мова, українська та зарубіжна література»


Кабінет «Математика, економіка»


Кабінет «Інформатика та інформаційні технології»


Кабінет «Фізика, хімія, біологія, астрономія»

Навчально-методична діяльність

В навчальному закладі велика увага приділяється методичній роботі, оскільки це один із основних напрямків діяльності педколективу. Від її якості залежить оновлення змісту, форм і методів роботи, взаємодія всіх методичних підрозділів, стимулювання потреби викладачів у самоосвіті, творчості, підвищення якості в цілому.
Методична робота спрямована на виконання навчальних планів і програм, на організацію і проведення олімпіад, на проведення конкурсів «кращий з професії» серед учнів та майстрів виробничого навчання, на кращу бібліотеку, кращий кабінет, тощо.
Методична робота спрямована на особистісно орієнтований підхід, щоб кожен викладач мав можливість підвищувати рівень професіоналізму, оволодівати секретами педагогічної майстерності і збагачувати свій внутрішній світ.
Для досягнення творчої проблеми «Кожному учневі міцні знання, високу культуру та професійний розвиток» педагогічним колективом проводяться моніторинги навчальних досягнень учнів , олімпіади, конкурси професійної майстерності, відкриті уроки, тематичні тижні.
Для підвищення фахового рівня, педагогічної майстерності, удосконалення методики проведення уроків, обміну досвідом, підвищення самоосвітнього рівня педагогічних працівників працюють методичні комісії:
• методична комісія викладачів загальноосвітньої підготовки
«Удосконалення уроку завдяки впровадженню професійно-спрямованих завдань - особистісно зорієнтованої системи навчання та виховання»

• методична комісія швацького та кухарського профілів.
Творче кредо «Вдосконалення навчально-виховного процесу як шлях до підвищення якості підготовки кваліфікованих працівників»

• методична комісія сільськогосподарського та лісогосподарського профілів. Творче кредо «Вдосконалення навчально-виховного процесу як шлях до підвищення якості підготовки кваліфікованих працівників»

• методична комісія класних керівників та майстрів виробничого навчання. Творче кредо «Ми творимо Людину , як скульптор творить свою статую з безформного шматка мармуру: десь в глибині цієї мертвої брили лежать прекрасні риси, які належать добути, очистити від усього зайвого».

Методичний кабінет


З метою забезпечення належних умов для організації та проведення методичної роботи в ліцеї створено методичний кабінет.
Методичний кабінет є центром методичної роботи ДНЗ «Фрунзівський професійний ліцей», де зосереджені інформаційні, навчально-методичні, нормативні матеріали, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, зразки плануючої та звітної документації, дидактичних, наочних матеріалів.
Основними функціями методичного кабінету є:
- створення умов для підготовки викладачів та майстрів виробничого навчання до навчальних занять і позаурочних заходів (використання тематичних тек, використання персональних комп’ютерів, користування періодичною пресою, використання матеріалів обласних секцій, використання методичних рекомендацій НМЦ ПТО );
- проведення індивідуальних та колективних форм методичної роботи з педагогічними працівниками( інструкційно - методичні наради, індивідуальні консультації);
- надання допомоги викладачам, майстрам виробничого навчання і керівникам закладу у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі;
- узагальнення, пропагування та поширення кращого педагогічного досвіду;
- інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем професійної освіти, педагогіки, психології, накопичення і систематизація методичної інформації, яку рекомендує НМЦ ПТО в Одеській області;
- контроль та систематизація за якістю навчально-виховного процесу.
Робота методичного кабінету ведеться під керівництвом методиста і знаходить відображення в розділі "Методична робота і підвищення кваліфікації" плану роботи ДНЗ «Фрунзівський професійний ліцей» на рік.
Діяльність методичного кабінету передбачає:
- організацію заходів щодо підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників (шкіл передового досвіду, молодого спеціаліста, лекцій, курсів педагогічного і технічного мінімуму, індивідуальних і групових консультацій, конкурсів професійної майстерності);
- організацію педагогічних читань;
- організацію постійно діючих виставок з метою поширення передового досвіду педагогічних працівників, пропагування новинок науково-методичної літератури, досягнень педагогіки, психології, техніки і технології;
- ознайомлення викладачів та майстрів виробничого навчання з необхідною періодичною, навчальною, методичною літературою для підготовки до занять, позаурочних заходів, виступів, доповідей на педагогічних читаннях та конференціях.
- контроль та систематизація за якістю навчально-виховного процесу.
Оснащення методичного кабінету
Методичний кабінет ДНЗ «Фрунзівський професійний ліцей» своїм оснащенням (технічні засоби навчання) та оформленням створює всі необхідні умови для ефективної підготовки викладачів і майстрів виробничого навчання до занять та позаурочних заходів, індивідуальної методичної роботи і самоосвіти, а також для проведення масових методичних заходів.
З метою організації навчально-виховного процесу в методичному кабінеті зосереджені , систематизовані нормативні та інструкційні матеріали, які експонуються на змінних стендах.
В методичному кабінеті розміщуються:
- навчальна документація: журнали теоретичного та виробничого навчання, навчально-плануюча документація викладачів та майстрів виробничого навчання та інше;
- педагогічна література: «Настільна книга педагога» , «Педагогічна майстерність» - підручник та хрестоматія та інше;
- методична література: Методичний посібник для керівників та педагогів закладів ПТО «Внутрішній контроль у закладах ПТО», методичні рекомендації «Урок теоретичного навчання у ПТН закладі» - Донецький інститут післядипломної освіти, методичні рекомендації «Урок виробничого навчання у ПТН закладі» - Донецький інститут післядипломної освіти, методичні рекомендації «Інструктивно-методична діяльність керівних кадрів ПТН закладів» - Донецький інститут післядипломної освіти, методичний посібник «Словник методиста», методичне видання «Прийоми педагогічної техніки», навчально-методичний посібник «Запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей», навчально-методичний посібник «Соціальна профілактика торгівлі людьми», навчально-методичний посібник «Запобігання торгівлі людьми в системі ПТО»;
- періодична література: «Інформаційний збірник», газета «Освіта України», журнали: «Все для вчителя», «Професійно-технічна освіта», «Позакласний час», «Шкільна бібліотека», «Лісовий і мисливський журнал», «Пожежна безпека», предметні газети;
- дидактичні матеріали: «Енциклопедія інтерактивного навчання», «Методика навчання історії в школі» та інше;
- методичні рекомендації від НМЦ ПТО в Одеській області;
- потемні папки профільного спрямування;
- атестаційні матеріали викладачів;
- матеріали обласних методичних секцій;
- матеріали та протоколи методичних комісій;
- матеріали педагогічних читань;
- матеріали та протоколи інструкційно-методичних нарад;
- матеріали та протоколи педагогічної ради;
- методичні розробки викладачів та майстрів виробничого навчання ;
- матеріали виховних заходів;
- плани роботи педагогічного колективу на рік (план методичної роботи, план виховної роботи, план методичного кабінету);
- матеріали Державної підсумкової атестації;
- матеріали Державної кваліфікаційної атестації;
- матеріали внутріліцейного контролю;
- навчально-плануюча документація з предметів;
- нормативно-правова база професійно – технічної освіти.

Виховна робота

Виховна робота в ліцеї спрямована на виховання в учнів національної гідності, свідомості, духовності, поваги до своїх батьків, людяності, почуття прекрасного, всебічного розвитку.

В ліцеї щорічно проводяться конкурси, спрямовані на творчий розвиток учнів: « Ну-мо дівчата», « Міс чарівниця», «І знову про любов», «Моя улюблена книга»; інтелектуальні ігри.
Соціальний захист учнів, насамперед, дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків, виконується згідно з державними вимогами щодо дітей цієї категорії.
Значне місце у виховній роботі приділяється вихованню любові до рідного краю, української мови, народних традицій.
Учні ліцею беруть активну участь у районних заходах, присвячених святкуванню Дня Незалежності, Дня Конституції, Дня козацтва, Дня Перемоги, «Масляна».
З метою виховання високих моральних якостей, художньо-естетичних смаків проводились виховні години : «Культура спілкування», «Як поводити себе в громадських місцях?» «Чи шануєш ти батьків». «Твої батьки – твоє майбутнє». Регулярно в ліцеї проводяться заходи спрямовані на виховання та пропаганду здорового способу життя, профілактику ВІЛ-інфекції, СНІДу, наркоманії, туберкульозу. Проводиться конкурси рефератів «Шкідливі звички», «Попередження наркоманії». Для учнів демонструвались в районному Будинку культури кінофільми «Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі», «Пізнай істину».
Велике значення в ліцеї приділяється патріотичному вихованню. Проводяться бесіди: «Конституція України – основний Закон нашої держави», «Основні діячі України, області та району». Під час зустрічі з представниками районного комісаріату учні обговорювали тему «Охороняти державу - святий обов’язок кожного», «Вклонімось Ветеранам!».
В ліцеї працює Рада профілактики правопорушень; проводяться заходи, спрямовані на попередження правопорушень, формування основ правових знань. Представниками відділу кримінальної міліції у справах дітей проводяться лекції: «Адміністративна та карна відповідальність громадян України», «Правила і закони в твоєму житті».
Адміністрація ліцею тісно працює зі службами у справах дітей, сім'ї та молоді при Фрунзівській райдержадміністрації.
В ліцеї велика увага приділяється духовному вихованню молоді: побудовано капличку на честь Миколи Мир Лікійського Чудотворця , оформлено стенд «Благовісник». Біля каплички священних Іоан Гуменяк благословляє випускників та першокурсників. Інформація на стенді дає можливість учням перечитати молитву «Отче наш», «Десять заповідей божих», ознайомитися з історичною довідкою про великі церковні свята.
Учні ліцею беруть участь у районних конкурсах «Чисті роси»,
«Своїми руками», «Народні умільці», в районних спортивних змаганнях.
Виховна робота в гуртожитку спрямована на виховання морально-етичних правил поведінки, пропаганді здорового способу життя, профілактики та попередження правопорушень.
Створена Рада гуртожитку, яка здійснює контроль за санітарним станом кімнат, дотриманням правил поведінки, дозвіллям мешканців гуртожитку.
З метою підвищення рівня формування морально-етичних якостей учнів, культури поведінки проведено ряд профілактично-виховних заходів :
- бесіди «Хто працює – той і має», «Сенс життя… Як ти його розумієш?» «Сучасна дівчина. Сучасний хлопець. Які вони ?» «Шанувати батьків - обов’язок кожного з нас»:
- диспути «Щастя… Любов… Як ти їх розумієш ?» «Люди, які впливають на твою долю».
Приділяється увага профілактиці правопорушень, злочинності, алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії і СНІДу, утвердженню здорового способу життя.
Пошук
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Годинник

ДПТНЗ "Захарівський професійний ліцей ©Всі права захищені!              
Сайт оптимізований під браузер FireFox Mozila
Конструктор сайтів - uCoz